Phong tục là gì?

Phong tục là từ Hán Việt nếu cắt nghĩa của từng chữ ta có thể hiểu:

– Phong: là nếp sống đã lan truyền

– Tục: là thói quen lâu đời.

Phong tục là bao gồm mọi mặt đời sống của dân cư trong một vùng, một miền hoặc cả quốc gia.

Những phong tục tốt đẹp người ta gọi là “Thuần phong mỹ tục”.

Những phong tục xấu, lạc hậu người ta gọi là “Đồi phong bại tục”.

Mỗi vùng miền, mỗi dân tộc thường có những phong tục. Những đặc trưng khác nhau, nhười ta gọi đó là bản sắc dân tộc. Tuy nhiên, trong thời đại hội nhập quốc tế, ngày nay có nhiều phong tục của người  Châu Âu đã xâm nhập vào Châu Á như: Ngày tết tình yêu (Valentin), ngày lễ Nôen…. Và có những phong tục của người Châu Á lại thâm nhập vào Châu Âu đó là sự giao thoa văn hoá . Một dân tộc thông minh là dân tộc biết lựa chọn lấy cái tinh hoa văn hoá của dân tộc khác.

Phong tục thờ cúng tổ tiên, rồi ngày “Vu Lan” (báo hiếu) vào ngày 15/7 âm lịch, hay làm nhà theo Phong Thuỷ… là những nét đẹp văn hoá của người Phương Đông cho nên chúng ta cần phải tìm hiểu để duy trì và gìn giữ những nét đẹp văn hoá ấy.

Đỗ Huy Chúc

 

 

Both comments and pings are currently closed.
 

Comments are closed.

Powered by thucphongthuy.com | Read New Palm Pre Blog & Review. | Thanks to Wordpress Themes, MMORPG Games and Free Dating