Thủ tục Cúng Rằm tháng bẩy

Những điều cần biết

Về TIẾT TRUNG NGUYÊN

(Ngày 15 tháng 7 Âm lịch)

1. Ý nghĩa:

Theo tín ngưỡng của người Việt nam, tiết Trung nguyên là tiết của dịp “Xá tội vong nhân” nơi âm phủ. Người xưa cho rằng: Ngày rằm tháng 7 hàng năm thì mọi tội nhân cõi âm, trong đó có những vong linh của gia đình, họ tộc mình đang bị giam cầm nơi địa ngục được xá tội và ra khỏi âm phủ lên Dương gian. Bởi vậy các gia đình ở dương gian làm cỗ bàn, vàng mã cúng gia tiên để cầu siêu cho họ. Ngoài cúng gia tiên, ngày “Xá tội vong nhân” mọi nhà còn bày lễ cúng chúng sinh ở ngoài sân, hoặc trước thềm nhà để cúng cô hồn, ma đói là những vong linh “Không nơi nương tựa”, không có người thờ cúng.

2. Sắm lễ:

Mỗi gia đình đều sắm 2 lễ cúng:

a. Lễ cúng Thần linh và Gia tiên gồm: Hương, hoa, rượu, xôi và mâm cỗ mặn với các món ăn được chế biến cẩn thận, trình bày đẹp cùng Vàng mã, quần áo, hài giấy…

b. Lễ cúng chúng sinh gồm: Bánh đa, bỏng, ngô, khoai lang luộc, trứng luộc, bánh kẹo, cháo hoa, vàng mã, giấy tiền…(Tùy điều kiện)

3. Văn khấn, hay gọi là Sớ:

Có 3 sớ cúng, 1 sớ cúng Thần linh, các quan, và Phật thánh. 1 sớ cúng Gia tiên và 1 sớ cúng Chúng sinh. Nếu nhà nào có lầu thờ riêng Thần linh và các quan thì phải có lễ và sớ cúng riêng ở Lầu. Còn những gia đình thờ chung Thổ công và các quan cùng với Gia tiên thì phần Lễ sắm chung 1 lễ bày lên bàn thờ. Khi cúng đọc sớ cúng Thần linh trước rồi đọc đến sớ cúng Gia tiên sau.

Lưu ý: Nếu cúng được đúng ngày 15 tháng 7 thì tốt, nếu không có thể cúng trước rằm nhưng phải từ ngày 11 trở đi. (Phần văn khấn ở dưới ai họ gì thì tự thay sửa vào văn khấn cho phù hợp với nhà mình).

VĂN KHẤN THẦN LINH

Ngày Rằm tháng bảy tại nhà.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con lạy  chín phương trời, lạy mười phương Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy đức Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Con kính lạy đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Hôm nay là ngày rằm tháng 7 năm………..

Tín chủ con là:………………………………………………………………………..

Cùng toàn gia

Ngụ tại…………………………………………………………………………………….

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng bày lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời:

Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ngài Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Chúng con thành tâm kính mời ngài  Kim niên đương cai Thái tuế chí đức tôn thần. Ngài bảnh cảnh thành hoàng chư vị Đại vương. Ngài bản gia Táo quân, Thần linh, Thổ địa và tất cả các vị Thần linh cai quản ở trong khu vực này.

Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, xoi xét chứng giám. Nay gặp tiết Vu lan, ngày vong nhân được xá tội. Chúng con đội ơn Tam bảo Phật trời phù hộ, thần linh các đấng che chở, công đức lớn lao này không biết lấy gì đền báo. Chúng con xin kính dâng lễ bạc bày tỏ lòng thành nguyện mong nạp thụ. Phù hộ độ trì cho chúng con cùng cả gia đình, mọi người đều khỏe mạnh, già trẻ đều bình an hướng về chính đạo, lộc tài vượng tiến,gia đạo hưng long, gia đình hòa thuận, vạn sự tốt lành.

Chúng con lễ bạc lòng thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

VĂN KHẤN GIA TIÊN

(Ngày rằm tháng bảy tại nhà)

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con lạy chín phương trời, lậy mười phương Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Tổ Tiên nội, ngoại:( Đỗ) gia tiên tổ, (Nguyễn) gia tiên tổ và chư vị hương linh.

Hôn nay là ngày rằm tháng bảy năm……………………………………

Tín chủ con là:………………….. ……………………..Cùng toàn gia.

Gặp tiết Vu lan vào dịp Trung nguyên, nhớ đến tổ tiên ông bà, cha mẹ đã sinh thành ra chúng con, gây dựng cơ nghiệp, xây đắp nền nhân, khiến nay chúng con được hưởng âm đức. Do vậy cho nên nghĩ đức cù lao khôn báo, cảm công trời biển khó đền.

Chúng con sửa sang lễ vật, hương hoa, trà quả, kim ngân, vàng bạc và các thứ lễ nghi bày trước linh tọa. Thắp nén tâm hương thành tâm kính lễ. Chúng con xin kính mời các cụ: Cao tằng tổ khảo, Cao tằng tổ tỷ, Thúc bá đệ huynh, Cu di tỷ muội và tất cả hương hồn trong nội tộc, ngoại tộc của họ( Đỗ) và họ( Nguyễn). Cúi xin các cụ thương xót con cháu, linh thiêng giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu mạnh khỏe bình an, lộc tài vượng tiến, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long, hướng về chính giáo.

Chúng con lễ bạc lòng thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật

VĂN KHẤN CHÚNG SINH

(Ngày rằm tháng bảy ngoài trời)

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con lạy chín phương trời, lạy mười phương Phật, chư Phật mười phương.

Con lạy Đức Phật Di Đà.

Con lạy Bồ Tát Quan Âm.

Con lạy Táo phủ thần quân chính thần.

Tiết tháng bảy xắp Thu phân

Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà

Âm cung mở cửa ngục ra

Vong linh không cửa không nhà

Đại thánh khảo giáo- A nan đà Tôn giả

Tiếp chúng sinh, không mả không mồ bốn phương

Gốc cây xó chợ đầu đường

Không nơi nương tựa đêm ngày lang thang

Quanh năm đói rét cơ hàn

Không manh áo mỏng che làn heo may

Cô hồn nam bắc đông tây

Trẻ già trai gái về đây hợp đoàn

Dù rằng chết uổng chết oan

Chết vì nghiện hút chết tham làm giàu

Chết tai nạn chết ốm đau

Chết đâm chết chém chết ốm đau tiền tình

Chết bom đạn chết đao binh

Chết vì chó dại, chết đuối, chết vì sinh sản giống nòi

Chết vì sét đánh giữa trời

Nay nghe tín chủ thỉnh mời

Lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau

Cơm canh cháo nẻ trầu cau

Tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh

Gạo muối quả thực hoa đăng

Mang theo một chút để dành ngày mai

Phù hộ tín chủ lộc tài

An khang thịnh vượng hòa hài gia trung

Nhớ ngày xá tội vong nhân

Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời

Bây giờ  nhận hưởng xong rồi

Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần

Tín chủ thiêu hóa kim ngân

Cùng với áo quần đã được phân chia

Kính cáo tôn thần

Chứng minh công đức

Tín chủ con là:…………………………………cùng toàn gia.

Hiện nay ngụ tại:…………………………………………………………………….

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

 

Ghi chú: Bài văn khấn ở trên là bài văn cổ ngày xưa. Ngoài ra còn có bài văn khấn thập loại chúng sinh của Nguyễn Du, nhưng chỉ nên đọc trong lễ cúng chúng sinh ở chùa, còn ở gia đình nên làm đơn giản đi, về lễ vật có sao sắm vậy không nhất thiết phải có vàng mã quần áo. Nên sắm hương hoa, quả, giấy tiền xanh, cháo, gạo, muối, bánh đa…

Về Văn khấn không nên đọc bài cúng thập loại chúng sinh vì như thế vô tình đã mời gọi tất cả các loại cô hồn về nhà mình, trong khi lễ vật mình sắm có ít làm sao đủ phục vụ? Cho nên văn khấn chỉ đọc nôm na như sau:

Nam mô A di Đà Phật (3 lần)

Con lạy chín phương trời, lạy mười phương Phật, chư Phật mười phương.

Con lạy đức Phật Di Đà, Con lạy Bồ Tát Quan Âm, Con lạy Táo phủ thần Quân chính thần.

Hôm nay ngày rằm tháng bảy năm……. Ngày xá tội vong nhân

Tín chủ con tên là:……………… cùng toàn gia

Thành tâm sửa biện chút hương hoa trà quả và các thứ… Đốt nén tâm hương xin kính mời các vong hồn không người thờ cúng, không nơi nương tựa phảng phất ở nơi đây, về thụ hưởng lễ vật và phù hộ cho gia chủ được vạn sự bình an sở cầu như ý.

Nam mô A di Đà Phật. (3 lần) !

Both comments and pings are currently closed.
 

Comments are closed.

Powered by thucphongthuy.com | Read New Palm Pre Blog & Review. | Thanks to Wordpress Themes, MMORPG Games and Free Dating